Về IFD

CÔNG TY IFD GROUP

Giới thiệu Công ty

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

core-value-ifd-new-2

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

khach-hang2

CBNV TIÊU BIỂU

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

screen-shot-2017-01-25-at-10-22-38

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Mời bạn xem HỒ SƠ NĂNG LỰC IFD