14
Th6

Teambuilding IFD Group (8/6/2018 – 10/6/2018)

Tháng 6 /2018,công ty IFD vừa kết thúc thành công chương trình du lịch Teambuilding kéo dài 3 ngày 2 đêm ( ngày 8/6 đến hết ngày 10/6) cho...

Read More