Thông tin dự án

Tên dự án : Văn phòng DHA-Hoàng Văn Thụ

Chủ đầu tư : Tập đoàn DHA

Địa chỉ : 253 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình

Diện tích : 954 m2

Thi công : tháng 2/2018