THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 272 m2
Vị trí dự án: 27B Nguyễn Đình Chiểu,Quận 1,TP Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 2017
Ngày hoàn thành: 2017