*Thông tin về dự án:

+Tên dự án : Trà sữa Comebuy

+Nhà đầu tư : Comebuy + Taiyang

+Nhà thầu chính : IFD Group

+Địa chỉ : 180 đường D2, Phường 25,Quận Bình Thạnh.

+Diện tích thi công : 730 M2

+Thời gian khởi công :2/2018