THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 276 m2
Vị trí dự án: 682 Sư Vạn Hạnh,TP Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 2017
Ngày hoàn thành: 2017