THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 165 m2
Vị trí dự án: 120 Hồ Tùng Mậu,Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Ngày bắt đầu: 2017
Ngày hoàn thành: 2017