THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên d án : Nhà hàng nướng Nhật Bản Aka House

Ch đu tư : Tập đoàn QSR

Đa ch : 124 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, TP HCM

Din tích : 800 m2

Thi công : tháng 4/2018