THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 250 m2
Vị trí dự án: SaiGon Centre – Takashimaya
Ngày bắt đầu: 2016
Ngày hoàn thành: 2016