Vị trí dự án : Mỹ Tho-Tiền Giang

Diện tích          : 1200 m2

Ngày khởi công : 4/2014

Ngày hoàn thành : 7/2014