THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 200 m2
Vị trí dự án: Aeon Mall
Ngày bắt đầu: 2015
Ngày hoàn thành: 2015