THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 2600 m2
Vị trí dự án: Bến Tre
Ngày bắt đầu: 2016
Ngày hoàn thành: 2016