THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dịch tích: 195 m2
Vị trí dự án: Vincom Mega Mall Thảo Điền
Ngày bắt đầu: 2015
Ngày hoàn thành: 2015