THÔNG TIN DỰ ÁLuxury KaraokeN:

Dịch tích: 400 m2
Vị trí dự án: Bến Tre
Ngày bắt đầu: 2016
Ngày hoàn thành: 2016